Bertaman itu tdk harus punya lahan ataau pekarangan yang luas. Pada lahan tekun yang mepet sekalipun sanggup dimanfaatkan dalam ditanami tanaman hias -simak jenis tumbuhan hias yang cocok utk taman sedikit pada risalah sebelumnya-. Salah satu solusinya diartikan sebagai menempatkan tanaman di dalam vas. Kali ini abdi akan teliti mengenai cara dan trik menanam tanaman hias di pot.

Dibawah ini adalah tips cara menanam tanaman hias daun di dalam pot yang cantik:

Persiapan Prasarana Tanam

1. Letakan kira-kira pecahan kerikil merah (sebagai pengikat air) di pokok pot

2. Isi vas dengan ikatan tanah yang ideal utk tiap-tiap jenis

3. Prasarana siap untuk ditanami.

Cara Pengepotan yang Baik

Pilihlah pot tanaman dan media tumbuh yang sesuai secara jenis tanaman hias yang akan saya potkan. Pot juga mesti disesuaikan dengan tempat dimana dan sungguh pot ityu diletakkan.

Kalau pot serta media yg telah disiapkan tersedia, pastikan pot meraup lubang drainase yang semua. Isikan prasarana kurang lebih 1/3 bagian vas. masukkan tanaman, usahakan perangkat asal yang menempel di tanaman tetap ada, semoga tanaman tdk mengalami tekanan saat beradaptasi dengan syarat yang trendi.

Tambahkan pun media tanam, sambil tanaman dipegang terus dengan bagian tangan. Setelah hampir maksimum, tekan prasarana perlahan-lahan secara ibu ujung tangan agar tanaman dapat hidup kokoh. Vas jangan diisi sampai melimpah, sisakan sekitar 2 cm dari perkataan pot sebaiknya mudah waktu melakukan penyiraman.

Setelah pengepotan selesai, siramlah tanaman hias secukupnya. Benteng luar & dasar vas dibersihkan atas kotoran dan media tanam yang masih menempel pra diletakkan pada tempat yang diinginkan.

Cara Pengairan Pot yang Tepat

Tanaman_hias_di_dalam_pot_%2811%29.JPG

Beberapa cara mengairi tumbuhan dalam vas dalam ruangan yaitu:

1. Air dikasih melalui alas pot. Pada cara yang ada air bakal meresap ke atas ke syarat tanam menggunakan melalui koordinasi kapiler. Pelajaran media tidak terlalu bersimbah, tetapi ketersediaan air pas terjamin. Bagi membantu peresapan air di media tanam sebaiknya dipasang tali mulai media ke alas pot melewati ruang drainase.

dua. Air dikasih langsung saat media was-was. Pada cara ini uap dapat disiramkan langsung pada permukaan perangkat tanam ataupun dapat menjalani pipa yang ditancapkan di media menanam. Usahakan air siraman tdk mengenai tanaman hias dengan langsung.

Waktu terbaik bagi melakukan penyiraman tanaman hias adalah di pagi perian kira-kira jam 7 -10 pagi atau sore hari.